Hazırlayan: Volkan Düvencioğlu        

09.02.2018     08:26:05

Bilim adamları, Zararlı Cıva Dolgularının Nasıl Olduğunu ve İnsan Vücuduna Neler Yapabileceklerini Açıkladı!

Bir amalgam (gümüş renkli diş dolgusu) yaklaşık yüzde elli cıva içerir.


UNEP (BM Çevre Programı), civa kullanımını 2013 yılında azaltmak için küresel bir sözleşmeyi resmileştirmiştir. Bu, cıva kullanımını azaltma girişimleri içermektedir. Buna ek olarak, yeni bir AB cıva düzenlemesi on beş yaşın altındaki çocuklar, emziren veya hamile kadınlar için amalgam kullanımını yasaklamak ve AB'de dental amalgam kullanımını 2030'da bitirmenin raporlarını tartışmaktadır.

Birçok ülke 2017'de cıva antlaşmasının UNEP tarafından onaylanmasından önce diş cıva kullanımına karşı koruyucu tedbirler almıştı. Yani, İsveç ve Norveç, diş amalgamının kullanımını yasaklamışken, Japonya, Hollanda, İtalya, Finlandiya, Estonya ve Danimarka, diş amalgamının diş restorasyonlarının % 5'inden daha az bir bölümüne kullanımını sınırlamışlardır. Ancak, halen tüm dünyadaki doğrudan diş restorasyonlarının yaklaşık yüzde kırk beşinde kullanılmaktadır.

Cıva buharı, diş dolgularından vücuda yayılabilir ve birçok sağlık sorunu ile ilişkilendirilmiştir
Cıva buharı diş amalgamından sürekli salınabilir. Cıva buharı çıkışı, dolum sayısının yanı sıra sıcak sıvı tüketimi, çiğneme ve diş taşlaması gibi diğer şeylerle önemli ölçüde arttırılabilir. Ayrıca cıva, bir diş cıva amalgam dolumunun çıkarılması, yerleştirilmesi ve değiştirilmesi sırasında serbest bırakılabilir.

Bilim adamları, diş amalgam dolgularını Parkinson hastalığı, multipl skleroz, böbrek hastalığı, infertilite, işitme kaybı, depresyon, kronik yorgunluk, kardiyovasküler problemler, bağışıklık yetmezliği / otoimmün bozukluklar, otizm spektrum bozuklukları, kaygı, antibiyotik direnci, Lou Gehrig hastalığı (amyotrofik lateral skleroz), Alzheimer hastalığı ve daha fazlası.

Bazı güvenlik önlemleri, amalgamın doldurulması sırasında çıkan cıva buharı düzeyini düşürebilir
Bazıları aygıt başarısızlığı yüzünden gümüş amalgam dolum giderilmesini tercih ederken, diğerleri kozmetik amaçlarla seçtikleri halde ya da cıvalı olmayan diş dolgularına sahip olmak isterler. Ancak, uzaklaştırma işlemi cıva buharı yanı sıra akciğerler yoluyla solunabilir veya emilebilir ince parçacıkları serbest bırakır. Diş hekimleri, diş hekimleri ve hastalar için zararlı olabilir.

İyi haber şu ki, amalgam dolgularının alınması sırasında civa maruziyetini düşürebilecek belirli güvenlik önlemleri var.

Kaynak
  diş dolgusu, amalgam, civa, cıva dolgu, sağlık

Reklam

  Bu konudaki görüşlerinizi duymak isteriz...