Hazırlayan: Volkan Düvencioğlu        

06.04.2018     16:36:57

Her Gün Karşılaştığımız Semboller Nasıl Ortaya Çıktı

Her gün binlerce işaret ve sembolle karşılaşıyoruz. Doğru kelimeleri bulamadığımız zaman, bazı işaretleri en güçlü duygularımızı ifade etmek için kullanıyoruz. Fakat bu sembollerin kökenlerini hiç merak ettiniz mi? 

Ve işareti ("&")

Ve işareti sembolü (&) Latince “Lat“ kelimesini temsil eder”. Böyle bir bağ, ilk olarak Antik Roma'da, Cicero'nun kişisel sekreteri Tiro tarafından icat edilmiştir. Yazmayı hızlandırmak için Tiro, “Tironian Notları” olarak bilinen bir kısaltma sistemini icat etti.

Yüzyıllar sonra da Avrupa ve Amerika'da çok popüler hale gelen Ve işareti (ampersan), çoğu dilde kullanılmaktadır. Zamanla, “E” ve “T” harfleri bugün kullandığımız sembolle birleşmiştir.


Kalp sembolü

Herkes bu sembolle gerçek insan kalbi şeklinin çok az benzediğini bilir. Bununla birlikte, sembolün kökenleri hakkında çeşitli teoriler vardır.

Kuğular gölün ortasında birbirlerine yaklaşırken, kalp sembolüne benzer bir şekil alır. Dünya kültürlerinin çoğunda, bu kuşlar kuğu çiftlerinin yaşamları boyunca bir arada kalması nedeniyle sevgi, sadakat ve bağlılığı temsil eder.

Başka bir hipotez, kalp sembolünün aslında kadınsı formu temsil ettiğini söylüyor. Bu teorinin destekçileri, sembolün kadın pelvisinin şeklini betimlediğini öne sürmektedir. Eski Yunanlıların kadın anatomisinin bu kısmına özel bir önem verdiği biliniyordu ve hatta tanrıça Afrodit'e çok özel bir tapınak inşa ediliyordu. Bu eşsiz bir şeydi çünkü insanların kalçalara taptığı tek tapınaktı.


Bluetooth sembolü

MS 10. yüzyılda Danimarka kabilelerini, tek bir krallığa dönüştürmekle ünlü tarihi bir figür olan Kral Harald Blåtand tarafından yönetildi. Harald, yaban mersinini sevdiği için ona “Bluetooth” ismini verdi.

Bluetooth teknolojisi, birden çok cihazı tek bir ağda birleştirmek için tasarlanmıştır. Bu teknolojiyi simgeleyen sembol Harald Blåtand'ın isminin baş harflerinden oluşur.


"Güç Açık" Sembolü

“Güç” (veya “güç açık”) sembolü neredeyse her bir cihazda bulunabilir, ancak birkaç kişi kökenini bilir. 1940'ların başlarında, mühendisler belirli anahtarları temsil etmek için bir ikili sistem kullandılar; İlerleyen yıllarda, bir daire (sıfır) ve dikey bir çizgi (bir) içeren bir işaret haline dönüşmüştür.


Barış Sembolü

Nükleer silah kullanımına karşı yapılan protestolar sırasında (Pasifik olarak da bilinir) barış sembolü 1958'de icat edildi. Sembol “N” ve “D” harflerinin “Nükleer Silahsızlanma” için duran semafor sinyallerinin birleşimidir.

Gelen semaforu alfabesinin , “N” harfi bir bayrağı “V" bir ters iki bayrak tutucu tarafından iletilir ve ‘D’ harfi oluşturulur düz yukarı doğru, diğeri ise iki işaret form üst üste. Düz aşağı çekti barış sembolünün şekli.


"Tamam" işareti

Çoğu insan bu el hareketini “Tamam” veya “Tamam” kelimelerinin karşılığı olarak yorumluyor. “Ancak, her yerde olumlu bir şey olarak algılanmıyor. Örneğin, Fransa'da, jest yönlendirildiği kişinin sıfır olduğunu gösterir. Bu hareketin nereden gelebileceği hakkında çeşitli teoriler var:

“OK” işaretinin, “ABD'nin eski başkanı Martin Van Buren'in doğum yeri” Oldukça Kinderhook, NY “'nin kısaltmasına görsel ek olarak kaynaklandığına inanılmaktadır. Seçim kampanyası sırasında Van Buren, memleketinin adının ilk harfleri gibi görünen bir takma ad aldı. Kampanyasının sloganı “Eski Kinderhook O. O.” idi ve posterler “OK” jestini gösteren bir kişiyi resmetti.

Bir başka benzer hipotez, ABD'nin 7nci Cumhurbaşkanı Andrew Jackson'ın, kararlarını tamamlarken bu ifadeyi kullandığını belirtmektedir. Sık sık Alman dilinde “Doğru” yazdı: “Oll korvet”, ya da sadece “Tamam” kısaltması.

Yine de başka bir teori, "Tamam" hareketinin, Budizm ve Hinduizm'de bir ayin hareketinden başka bir şey değil, öğretmeyi simgelediğini ve işaretin öğrenmeyi simgelediğini ve birçok Budist sanat yapıtının bu hareketi yapan Buda'yı betimlediğini söylüyor.

Kaynak
  semboller, simgeler, logo, bluetooth, kalp simgesi, barış tamam işareti nasıl oluştu

Reklam

  Bu konudaki görüşlerinizi duymak isteriz...