Hazırlayan: Volkan Düvencioğlu        

04.01.2020     22:28:15    
Günah

'Günah' enteresan bir kavramdır. Günah'ın İngiliz dilinde anlamı 'Sin' dir. Bu kelime de Latince 'Sine' kelimesinden gelmektedir, 'Sine' Latincede 'cehalet' demektir.

Denizdeki en derin çukur

Çoğu günah zaten cehaletten yani farkındalığın az olmasından dolayı oluşur. Cehalet neredeyse 'günah' oradadır. Kutsal kitabımız Kur'anın ilk hecesinin 'Oku' emriyle başlaması da bundandır. Cehalet insanın ruhunu ne kadar sararsa insan o kadar günahın içine batar. Daha önceki yazılarımda bir Vedik doğum haritasında Satürnün cehaleti temsil ettiğini anlatmışım, Satürnün bir diğer yöneticiliği ise 'Günah' tır, ondan dolayı karmanın gezegeni Satürndür. Satürn Günahları kayıt eder ve karma olarak kişinin kendisine geri döndürür. Şimdi ilahi sistemde Günah ve Cehalet ayrılmayan bir ikiliyse bunlarında tam karşıtı olan diğer ikili hangisidir? Sevap ve Bilgelik... Bu iki temayı da büyük iyicil güç Jüpiter yönetir. Bir yerde bilgelik varsa orada sevap ve hayır işler vardır. Satürn cehaleti yönettiği gibi bir diğer temsilciliği ise hastalıktır. Yani cehalet hastalık getirir. Jüpiter bilgeliği yönettiği gibi aynı zamanda zenginliği yönetir, yani bilgelik zenginliği getirir. İlahi sistemin en güçlü virüsü cehalettir, kişiyi içten içe yer ve bitirir, çok sıkıntılı bir hayat yaşamasına neden olur, ilahi sistemin en güçlü kutsanması ise bilgeliktir, kişi öğrendikçe zenginleşir ve mutlu olur. 

Kaynak: Kadim Astroloji Analisti Erdem

  günah, astroloji, bilgelik, sevap, cehalet, oku


  Bu konudaki görüşlerinizi duymak isteriz...